HOTLINE: 0936 166 167 - EMAIL: tuyensinh@uneti.edu.vn

DỰ THẢO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

DỰ THẢO ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 15/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016;

- Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/03/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 với các nội dung sau:

Nội dung chi tiết tại đây

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Cơ sở Hà Nội: Phòng 105, 106 nhà HA3 - Số 456 (ngõ 454) Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ sở Nam Định: Phòng 104 nhà NA1 - Số 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định.
065278
Visit Today : 173