CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ "CHÀO TÂN SINH VIÊN 2019" DO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀO HỒI 18h30' NGÀY 23/10/2019 TẠI CƠ SỞ 218 LĨNH NAM!