KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC (19/5/1890 - 19/5/2019) VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)!

Quy chế