CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG THAM GIA TRIỂN KHAI TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2020 TẠI CÁC TRƯỜNG THPT KHU VỰC MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG ĐỢT 1 TỪ NGÀY 15/06/2020 - 03/07/2020!
Tin mới nhất

Tiện ích

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
TÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
Công nghệ sợi, dệt 7540202 -
Công nghệ dệt, may 7540204 -
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 -
Công nghệ thông tin 7480201 -
CNKT điều khiển và TĐH 7510303 -
CNKT điện, điện tử 7510301 -
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 -
CNKT cơ khí 7510201 -
Kế toán 7340301 -
Quản trị kinh doanh 7340101 -
Tài chính - Ngân hàng 7340201 -
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và TTDL 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -